SetFloatParameterFromUISlider

Sliderの値をParameterに設定する。

SetFloatParameterFromUISlider

プロパティ

プロパティ名説明
Parameter 設定するパラメータ
Slider 参照するSlider
Change Timing Update 変更時に更新するかどうか。